Proses Pendaftaran Kenderaan dan Pemandu E-hailing

Langkah 1: Perkara yang boleh dilakukan buat masa sekarang

PSV

 • Pendaftaran boleh dilakukan di mana-mana sekolah memandu seperti yang disenaraikan di dalam pautan ini. Digalakkan untuk membuat semakan kekosongan dengan pihak sekolah memandu
 • Yuran maksima adalah RM200
 • Jalani pemeriksaan kesihatan di panel klinik yang berhampiran dengan lokasi anda. Klik di sini untuk senarai klinik panel. Anda boleh mendapatkan borang JPJL8A di klinik

Puspakom

 • Wajib bagi kenderaan 3 tahun dan ke atas
 • Pemeriksaan kenderaan boleh dilakukan di mana-mana cawangan PUSPAKOM yang di senaraikan di sini
 • Yuran pemeriksaan adalah RM70
 • Semua kenderaan e-hailing mestilah dilengkapkan dengan pemadam api dan segi tiga kecemasan
 • Kit perubatan diperlukan bagi kenderaan melebihi 7 tempat duduk

Perkeso

 • Semua pemandu diwajibkan untuk mencarum skim PERKESO. Anda boleh mendapatkan semua maklumat dan pendataran dalam talian di pautan ini
 • Caruman boleh dilakukan secara bulanan serendah RM13.10 atau secara tahunan sebanyak RM157.70

Insuran

 • Semua pemilik kenderaan e-hailing diwajibkan menambahkan sokongan e-hailing di dalam polisi insuran sedia ada
 • Kos tambahan tertakluk kepada syarikat insurans

Langkah 2: Perlesenan @ JPJ(Jabatan Pengangkutan Jalan)

Pemandu

 • Pemandu boleh memohon lesen PSV e-hailing di JPJ setelah lulus ujian PSV. Ini tidak boleh dilakukan di UTC
 • Pemandu perlu mengemukakan laporan pemeriksaan kesihatan yang disahkan (JPJL8A) dari klinik panel

Kenderaan

 • Pemilik/Wakil kenderaan hendaklah mengemukakan dokumen berikut:
 • JPJ K8 – Borang Pindaan/Pembetulan Kenderaan & Pemilik Berdaftar
 • JPJ EH1 – Borang Pengisytiharan Kenderaan Persendirian e-Hailing
 • VR1 – Borang Kelulusan Puspakom (untuk kenderaan 3 tahun dan ke atas)
 • Bukti E-VP dari APAD melalui Aplikasi Pemandu MULA anda

Langkah 3: Pengendali E-hailing

MULA / EHO

 • Mengedar pelekat kenderaan e-hailing mengikut garis panduan JPJ. Pemandu perlu memaparkan pelekat di cermin kenderaan sewaktu beroperasi
 • Pemandu mestilah memiliki e-VP di dalam aplikasi ketika beroperasi dan perlu menunjukkan apabila diminta pegawai penguatkuasa (Aplikasi MULA)
 • 1 e-VP hanya sah untuk 1 kenderaan sahaja (maksimum 2 pemandu setiap kenderaan)