MULA Invite Friends

MULA Invite Friends Program lets you refer new friends and family and earn Reward Points to be used on any MULA services.

Menjemput Kawan Kawan MULA

Program ini membolehkan anda mempelawa rakan dan keluarga menyertai dan menguna Aplikasi MULA dan anda akan mendapat mata ganjaran yang boleh digunakan untuk perkhidmatan MULA.

Frequently Asked Question

What is MULA Invite Friends Program?

MULA Invite Friends Program lets you refer new friends and family and earn Reward Points to be used on any MULA services.

How does this Invite Friends Program work?

A new friend or family to register an account with MULA using your referral code. Once your friend or family performs one (1) transaction on any MULA services within 60 days, you will then earn Reward Points.

Where can I find my referral code?

Tap on your profile picture  tap on invite friends  copy your referral code, share it with your friends and family to earn more Reward Points.

Where can my friends and family enter my referral code?

Your friends and family can key in the referral code when they are registering their account.

Which of my friends or family are eligible to refer?

You can refer anyone that does not have an account with MULA.

Is there a limit to the number of people I can refer?

There is no limit to the number of people you can refer, the more you refer the more reward you get.

What rewards can I earn?

Once a new friend or family registers an account with MULA and perform 1 (one) transaction within 60 days, you will earn 750 Reward Points, and that is equivalent to RM5.

When will I receive my reward?

You will receive your rewards immediately once your friend or family completes his/her transaction.

What is the validity of my reward points?

Reward Points validity is 3 months.

Apakah itu Program Pelawa Rakan MULA “Invite Friends”?

Program ini membolehkan anda mempelawa rakan dan keluarga menyertai dan menguna Aplikasi MULA dan anda akan mendapat mata ganjaran yang boleh digunakan untuk perkhidmatan MULA.

Bagaimana Program Pelawa Rakan MULA “Invite Friends” berfungsi?

Anda akan mendapat Mata Ganjaran (Reward Points) apabila rakan atau keluarga anda mendaftar akaun baru diaplikasi MULA menggunakan kod rujukan (referral) anda dan melakukan satu (1) transaksi dalam 60 hari dari tarikh pendaftaraan.

Di mana saya boleh mendapatkan kod rujukan saya?

Tekan ikon gambar profil anda → tekan ikon “invite friends” → salin kod rujukan anda, hantarkan kepada rakan dan keluarga anda untuk membuka lebih banyak hadiah

Bila/Dimanakan patut rakan atau keluarga saya memasukan kod rujukan saya?

Rujukan anda mesti memasukkan kod rujukan diruangan Kod Rujukan “Referral Code” semasa mendaftarkan akaun MULA mereka.

Rakan dan keluarga yang mana layak saya pelawa?

Anda boleh mempelawa mana-mana individu yang masih tiada akaun MULA.

Adakah apa-apa had kepada jumlah orang yang boleh saya pelawa?

Tiada apa-apa had kepada jumlah orang yang anda boleh pelawa, lebih ramai yang menggunakan kod “referral” anda lebih mata ganjaran anda.

Apakah ganjaran yang boleh saya perolehi?

Apabila seorang rujukan anda mendaftar akaun MULA menggunakan kod rujukan “referral” anda dan membuat satu (1) transaksi dalam 60 hari, anda akan menerima 750 mata ganjaran (bernilai RM5).

Bilakah saya akan menerima mata ganjaran tersebut?

Anda akan menerima mata ganjaran tersebut secara serte-merta dalam Aplikasi MULA anda setelah rakan/keluarga menyelesaikan transaksi mereka.

Berapa lamakan tempoh sah mata ganjaran saya?

Mata ganjaran sah selama 3 bulan.

English

What is MULA Invite Friends Program?

MULA Invite Friends Program lets you refer new friends and family and earn Reward Points to be used on any MULA services.

How does this Invite Friends Program work?

A new friend or family to register an account with MULA using your referral code. Once your friend or family performs one (1) transaction on any MULA services within 60 days, you will then earn Reward Points.

Where can I find my referral code?

Tap on your profile picture  tap on invite friends  copy your referral code, share it with your friends and family to earn more Reward Points.

Where can my friends and family enter my referral code?

Your friends and family can key in the referral code when they are registering their account.

Which of my friends or family are eligible to refer?

You can refer anyone that does not have an account with MULA.

Is there a limit to the number of people I can refer?

There is no limit to the number of people you can refer, the more you refer the more reward you get.

What rewards can I earn?

Once a new friend or family registers an account with MULA and perform 1 (one) transaction within 60 days, you will earn 750 Reward Points, and that is equivalent to RM5.

When will I receive my reward?

You will receive your rewards immediately once your friend or family completes his/her transaction.

What is the validity of my reward points?

Reward Points validity is 3 months.

Bahasa Melayu

Apakah itu Program Pelawa Rakan MULA “Invite Friends”?

Program ini membolehkan anda mempelawa rakan dan keluarga menyertai dan menguna Aplikasi MULA dan anda akan mendapat mata ganjaran yang boleh digunakan untuk perkhidmatan MULA.

Bagaimana Program Pelawa Rakan MULA “Invite Friends” berfungsi?

Anda akan mendapat Mata Ganjaran (Reward Points) apabila rakan atau keluarga anda mendaftar akaun baru diaplikasi MULA menggunakan kod rujukan (referral) anda dan melakukan satu (1) transaksi dalam 60 hari dari tarikh pendaftaraan.

Di mana saya boleh mendapatkan kod rujukan saya?

Tekan ikon gambar profil anda → tekan ikon “invite friends” → salin kod rujukan anda, hantarkan kepada rakan dan keluarga anda untuk membuka lebih banyak hadiah

Bila/Dimanakan patut rakan atau keluarga saya memasukan kod rujukan saya?

Rujukan anda mesti memasukkan kod rujukan diruangan Kod Rujukan “Referral Code” semasa mendaftarkan akaun MULA mereka.

Rakan dan keluarga yang mana layak saya pelawa?

Anda boleh mempelawa mana-mana individu yang masih tiada akaun MULA.

Adakah apa-apa had kepada jumlah orang yang boleh saya pelawa?

Tiada apa-apa had kepada jumlah orang yang anda boleh pelawa, lebih ramai yang menggunakan kod “referral” anda lebih mata ganjaran anda.

Apakah ganjaran yang boleh saya perolehi?

Apabila seorang rujukan anda mendaftar akaun MULA menggunakan kod rujukan “referral” anda dan membuat satu (1) transaksi dalam 60 hari, anda akan menerima 750 mata ganjaran (bernilai RM5).

Bilakah saya akan menerima mata ganjaran tersebut?

Anda akan menerima mata ganjaran tersebut secara serte-merta dalam Aplikasi MULA anda setelah rakan/keluarga menyelesaikan transaksi mereka.

Berapa lamakan tempoh sah mata ganjaran saya?

Mata ganjaran sah selama 3 bulan.